TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Fisukustannus Oy, puh. 03 762 5775, sähköposti toimisto(a)vetouistelulehti.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaiden tietoja, joita käytetään tilausasioiden hoitamiseen.

Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakasrekisterissä käsitellään rekisteröidyn henkilön yhteystietoja, jotka asiakas on itse antanut: -nimi -osoite -puhelinnumero -sähköpostiosoite -asioimistiedot

Rekisterin tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Annetut tiedot tallentaa asiakasrekisterin hoitaja.

Tietojen luovutus

Fisukustannus Oy ei luovuta asiakkaiden tietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin suojaus

Tietoihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat ko. tietoja tehtäviensä hoitamiseen.

Asiakkaan tietojen poistaminen

Asiakkuuden päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä.

Tietojen tarkistaminen

Asiakasrekisteriin ilmoittautuneet voivat tarkastaa tietonsa ottamalla yhteyttä asiakasrekisterin pitäjään.Vetouistelu-lehti

PL 34, 15551 NASTOLA   

puh. 03-762 5775

Sähköpostiosoite: toimisto(a)vetouistelulehti.fi   

www.vetouistelulehti.fi