TietosuojaselosteRekisterinpitäjä
Waltava Oy
Puh. 03 762 5775
sähköposti toimisto(a)vetouistelulehti.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaiden tietoja, joita käytetään tilausasioiden hoitamiseen.

Käsiteltävät henkilötiedot
Asiakasrekisterissä käsitellään rekisteröidyn henkilön yhteystietoja, jotka asiakas on itse antanut: -nimi -osoite -puhelinnumero -sähköpostiosoite.

Rekisterin tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Annetut tiedot tallentaa asiakasrekisterin hoitaja.

Tietojen luovutus
Waltava Oy ei luovuta asiakkaiden tietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin suojaus
Tietoihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat ko. tietoja tehtäviensä hoitamiseen.

Asiakkaan tietojen poistaminen
Asiakkuuden päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä.

Tietojen tarkistaminen
Asiakasrekisteriin ilmoittautuneet voivat tarkastaa tietonsa ottamalla yhteyttä asiakasrekisterin pitäjään.

Vetouistelu-lehti
PL 1, 93601 Kuusamo   
Puh. 03 762 5775
Sähköpostiosoite: toimisto(a)vetouistelulehti.fi   
www.vetouistelulehti.fi