Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen haettavissa

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan. Vuoden 2023 määrärahojen hakuaika on 1.1.-31.1.2023.Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen ovat haettavana 1.1.2023 alkaen ELY-keskuksista

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan. Vuoden 2023 määrärahojen hakuaika on 1.1.-31.1.2023.

Erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2023 haussa ovat:

  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalakantojen ja kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen
  • kalastuksen valvonnan kehittäminen

Kalastuskohteiden ylläpito ja rakentaminen on myös kalastusharrastuksen edistämistä lasten ja nuorten kalastuskerhojen lisäksi. Kalastuksen valvonnan kehittämisellä tarkoitetaan kentällä tapahtuvaa neuvonta- ja tiedotustyötä sekä yhteistyön lisäämistä eri toimijoiden välillä.

Hakuohjeet kalatalouden edistämiseenavustuksista
Kalatalousasiantuntijoiden yhteystiedot ELY-keskuksissa