Kalaistutukset käynnistyneet Pirkanmaalla

Kevään ensimmäiset kalaistutukset on tehty Pirkanmaalla tällä ja viime viikolla. Tuhansia 3-vuotiaita rasvaeväleikattuja järvitaimenia päästettiin kasvamaan Näsijärveen. Kalanviljelylaitoksella kasvatettuja istukkaita on vapautettu myös Toisveteen ja Pyhäjärveen.

Keskimäärin noin 35 cm pituiset ja puolikiloiset 3-vuotiaat taimenet siirtyvät vesistöön päästyään kalaravinnon käyttöön, ja ne kasvavat nopeasti. Järvitaimenilla, kuten muillakin kaloilla, yksilökohtainen kasvunopeus vaihtelee merkittävästi. Pienimmät järveen lasketut istukkaat olivat alle 30 cm pitkiä. Suurimmat niistä olivat jo 40 cm koossa. Nopeakasvuisimmat taimenet saavuttavat 50 cm alamitan jo loppuvuoteen mennessä. Parin kasvukauden jälkeen istukkaat ovat jo parin kolmen kilon kokoluokassa.

Järvitaimenistutukset ovat onnistuneet viime vuosina hyvin. Esimeriksi Näsijärvellä kalastajalla on kohtuulliset mahdollisuudet saada siiman päähän 3‒4- kiloinen, hyvänä päivänä suurempikin kehutaimen. Ympäröivän vesistön ravintotilanne vaikuttaa kasvuvauhtiin. Järvitaimenien kasvu on erityisen nopeaa silloin, kun tarjolla on runsaasti pientä muikkua, jota pilkkukylkiset petokalat saalistavat ulappavesissä. Kuore on toinen mieluisa vaihtoehto taimenen ruokalistalla.

Kalaistutuksia tehdään Tampereen lähivesiin osakaskuntien, kalatalousalueiden ja Tampereen kaupungin kustantamana sekä velvoitevaroin. Pyhäjärven osalta velvoiteistukkaina käytetään poikkeuksellisesti 4-vuotiaita, keskipituudeltaan noin 40-senttisiä järvitaimenia.

Järvitaimen on siian ohella arvoltaan alueen merkittävin istukaslaji. Järvitaimenistutuksilla ylläpidetään kalastettavia kantoja, sillä lajin luontainen lisääntyminen Pirkanmaan vesissä on hyvin heikkoa. Rasvaevälliset taimenet ovatkin kokonaan rauhoitettuja.

Rasvaeväleikatun järvitaimenen alin pyyntimitta on 50 cm. Kalastajien tulee vapauttaa alamittaiset kalat välittömästi takaisin vesistöön. Jos istukas tarttuu kiinni vieheeseen, sitä tulee käsitellä hellävaraisesti, jotta kala pääsee hyväkuntoisena jatkamaan kasvuaan isoksi körilääksi. Lohikalojen kalastuksessa vieheistä kannattaa karsia ylimääräiset koukut pois.

Kalastusluvat kuntoon ‒ menettämisseuraamus jopa tuhansia euroja

Kalastusmääräysten noudattamista valvotaan kauden aikana Pirkanmaan vesillä. Kalastajien tulee olla selvillä kalastusta koskevista määräyksistä ja hankkia tarvittavat kalastusluvat sekä valtion kalastonhoitomaksu, mikäli ikä niin edellyttää.

Kalastuslain mukaan kalastaja, joka rikkoo pyyntimittoja koskevia määräyksiä tai kalastaa kokonaan rauhoitettuja lajeja ja ottaa saaliikseen kielletyn kalan, on tuomittava menettämään valtiolle se arvo, joka kalalla lajinsa edustajana on. Rauhoitetun rasvaevällisen järvitaimenen saaliksi ottaminen sisävesillä leveyspiirin 67° eteläpuolella voi maksaa kalastajalle 2 440 €. Rasvaeväleikatun taimen suojeluarvo on vastaavasti 260 €.