Leppikosken vesivoimalaitoksella tehdyn taimentutkimuksen loppuraportti valmistunut

Oulujärven nousutaimen -tutkimuksen loppuraportti on valmistunut. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida koekalastuksen, merkintöjen, vedenalaisen kuvauksen sekä mallinnuksen avulla Oulujärvestä jokeen nousevan taimenen kutukannan kokoa sekä arvioida hydraulisen Kalasydän-kalatien toimivuutta  kesällä 2023. Tutkimuksen teki Luonnonvarakeskus Hyrynsalmen reitillä Paltamossa sijaitsevan Leppikosken voimalaitoksen ympäristössä kesällä 2023.

”Mallinnuksen tulosten suurista todennäköisyysväleistä huolimatta voidaan arvioida, että Kalasydämen läpäisytehokkuus taimenille kesä-lokakuussa 2023 oli Leppikosken voimalaitospadolla kokonaisuutena lähes samaa tasoa kuin sen on aiemmin todettu olleen lohen vaellusreittinä Kemijoella”, Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Pekka Hyvärinen kertoo.

Taimenen alasvaellustutkimus käynnistyy Hyrynsalmen reitillä

Toukokuussa 2024 käynnistyy taimenen vaelluspoikasten selviytymiseen liittyvä tutkimus Hyrynsalmen reitillä. Tutkimuksen tekee Luonnonvarakeskus, ja tulosten on määrä valmistua loppuvuodesta. Tutkimuksessa selvitetään radiotelemetriaan perustuvilla menetelmillä vaelluspoikasten selviytymistä Seitenoikean ja Leppikosken voimalaitosten läpi, sekä sitä, missä sijaitsevat vaelluspoikasten selviytymisen keskeiset pullonkaulat.

Tavoitteena vahvistaa järvitaimenen luonnonkiertoa

Nyt valmistuneita tutkimustuloksia hyödynnetään vuonna 2021 käyttöönotetun Leppikosken vesivoimalaitoksen Kalasydän-kalatien toiminnan jatkokehittämisessä. Kalasydän-kalatie on osa Oulujärven uhanalaisen järvitaimenen luonnonkierron vahvistamiseksi toteutettavaa toimenpidekokonaisuutta.

Toimenpiteet keskittyvät Hyrynsalmen reitille, jossa sijaitsevat Oulujoen vesistön kalatiestrategian kärkikohteet. Kokonaisuuteen kuuluu myös esimerkiksi järvitaimenen elinkierrolle tärkeiden elin- ja lisääntymisalueiden kunnostukset, järvitaimenen pienpoikasistutukset sekä Leppikosken yläpuolella sijaitsevalle Seitenoikean vesivoimalaitokselle suunniteltava ylösvaelluksen mahdollistava ohitusratkaisu.

Tänä vuonna toteutettavavasta alasvaellustutkimuksesta saadaan tutkimustietoa voimalaitosten alasvaellusratkaisujen arvioimista varten.