Lohen tieteellinen kalastus EU:n kalastuskomitean arvioitavaksi

Vapaa-ajankalastajien osallistuminen ei mahdollista

Maa- ja metsätalousministeriö

Euroopan komissio on ilmoittanut, että vapaa-ajankalastajien tieteelliselle kalastukselle ei ole oikeudellista perustaa. Suomen suunnitelma kaupallisten kalastajien tieteellisestä kalastuksesta siirtyi EU:n kalastuskomitean arvioitavaksi.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti helmikuussa, että lohenkalastusta koskevan päätöksenteon tueksi tarvitaan riittävän ajantasaista tieteellistä tietoa Ljunganin lohen esiintymisestä Suomen rannikon kaupallisessa ja vapaa-ajankalastuksessa. Ministeriö ilmoitti tuolloin Euroopan komissiolle käynnistävänsä tieteellisen lohenkalastuksen ja lähetti komissiolle suunnitelman, jonka mukaisesti tieteellistä tietoa kerätään Perämeren eteläpuolisilla merialueilla. 

”Komissio on nyt kirjeessään todennut, ettei vapaa-ajankalastajien osallistumiseksi tieteellisen lohenkalastukseen ole tarvittavaa oikeudellista perustaa, eikä se siten ole mahdollista”, toteaa maa- ja metsätalousministeriön kalatalousneuvos Risto Lampinen.

”Suomi oli ehdottanut vapaa-ajankalastuksen sisällyttämistä suunnitelmaan, koska myös tämä tieto olisi ollut perusteltua kerätä päätöksenteon tueksi ja koska Suomen lähtökohtana on kohdella kaupallista ja vapaa-ajankalastusta tasapuolisesti”, Lampinen sanoo.

Lohen vapaa-ajankalastetaan maatalous- ja kalastusneuvoston mukaisesti

Lohen vapaa-ajankalastus tulee siis toteuttaa vuonna 2024 viime lokakuun maatalous- ja kalastusneuvoston ratkaisun mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vapaa-ajankalastuksessa voidaan Perämeren eteläpuolisilla merialueilla ottaa saaliiksi eväleikattuja lohia säännöllä ”yksi mitan täyttävä lohi kalastajaa kohden päivässä”. Kaikki kalastuksessa saadut rasvaevälliset luonnonlohet on päästettävä heti takaisin mereen. Lohen kalastus on lopetettava loppupäivän ajaksi sen jälkeen, kun ensimmäinen rasvaeväleikattu lohi on otettu saaliiksi. Lisäksi kaikkien kalalajien kaikki saaliiksi otetut yksilöt on purettava kalastusveneestä maihin kokonaisina.

Suomenlahdella ja Perämerellä saa vapaa-ajankalastuksessa ottaa saaliiksi sekä eväleikattuja että rasvaevällisiä mitan täyttäviä lohia, kuitenkin enintään kaksi lohta kalastajaa kohden päivässä. Perämerellä rasvaevällisiä luonnonlohia saa ottaa saaliiksi vain touko–elokuun aikana ja vain neljän merimailin etäisyydellä perusviivasta.

Tieteellinen lohenkalastus kalastuskomitean arvioitavaksi

Jatkoprosessin osalta komissio kertoi kirjeessään, että se on lähettänyt Suomen suunnitelman tieteellisestä lohenkalastuksesta EU:n tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean arvioitavaksi.

”Arviointi valmistunee lähiaikoina, jonka perusteella ministeriö harkitsee tieteellisen lohenkalastuksen mahdollista mukautustarvetta kaupallisen kalastuksen osalta”, Lampinen sanoo.

Ministeriö tiedottaa asiasta tämänhetkisen arvion mukaan huhtikuun loppuun mennessä.