Lohikaloja siirretään Iijoella

Iijokeen ja Livojokeen siirretään jälleen merilohia ja -taimenia. Kuluvana kesänä siirretään myös smoltteja eli lohen ja taimenen vaelluspoikasia jokisuulle. Ylisiirroilla tuetaan Iijokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä.

Kaupalliset kalastajat pyytävät ylisiirrettävät nousukalat Iijoen jokisuulta. Kalat kuljetetaan vesisäiliöissä autoilla voimalaitosten yläpuolisille vesialueille. Nousukaloja on tarkoitus siirtää noin 200 yksilöä. Siirrot pyritään tekemään kesäkuun aikana. Tarpeen mukaan siirtoja jatketaan loppukesällä. Nousukalojen siirroilla mahdollistetaan merilohien ja -taimenien lisääntyminen Iijoen ja sen sivujokien vapailla koski- ja virta-alueilla.

Smolttien siirroilla puolestaan mahdollistetaan kaloille viiden padon turvallinen ohitus alavirtaan ja pääsy merivaellukselle. Haapakosken voimalaitoksella smoltit ohjataan ohjausaidan avulla alasvaellusväylään ja itse väylässä kalojen kiinniottohäkkeihin. Myös smoltit kuljetetaan patojen ohi vesisäiliöissä autoilla. Smolttien siirrot ajoittuvat alkukesään ja loppuvat viimeistään heinäkuussa. Siirrettävien kalojen määrät ovat toistaiseksi hyvin maltillisia.

”Smolttien siirto on uutta Iijoella, eikä sitä ole juuri tehty muuallakaan Suomessa. Vähitellen alamme saada tietoa siirtojen toimivuudesta”, kertoo Lohi Iijokeen -hankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.  

Nousukalojen ylisiirtolupa on Iijoen kalatalousalueella. Kalatalousalue on valtuuttanut Lohi Iijokeen -hankkeen vastaamaan ylisiirtojen toteuttamisesta. Lohi Iijokeen -hanke on tilannut nousukalojen siirtämisen Osuuskunta Team Kalalta ja smolttien siirtämisen Korpilaavu Oy:ltä.

Lohi Iijoki -hankkeen toimenpiteitä ovat smolttien telemetriaseuranta Haapakoskella ja Pahkakoskella (Luonnonvarakeskus), vedenalainen kameraseuranta Haapakosken smolttien alasvaellusväylällä, alasvaellusväylän koekäyttö ja kehittäminen, smolttien ja nousukalojen ylisiirrot, pienpoikasten istutusohjelma ja Iijoki-aiheisen videon tuottaminen.