Merilohen uistelijoiden saalis noin 1000 lohta

Vapaa-ajankalastajien uusi selvitys paljastaa: Merilohen uistelijoiden saalis noin 1000 lohta

Merilohen uistelijoiden saalis koko maan alueelta oli vuonna 2022 noin tuhat lohta, ja yhtä saatua lohta kohden uisteltiin neljä päivää. Asia selviää Suomen Vapaa-ajankalastajien tekemästä selvityksestä Merilohen uistelu vuonna 2022.

Lohen saaminen on kovan työn takana, mutta onnistuminen korvaa tyhjän pyyntiin käytetyn ajan. Lohi on siiman päässä voimakas vastustaja ja se tarjoaa kalastajalle unohtumattoman elämyksen. Kuva: Janne Rautanen, Suomen Vapaa-ajankalastajat.

Suomen Vapaa-ajankalastajat toteutti merilohen uistelijoille suunnatun kyselyn toista kertaa. Juuri valmistunut, vuoden 2022 kalastusta koskeva selvitys on vuoden 2017 selvitystä laajempi. Kyselyssä selvitettiin lohen uistelun ja saaliin määrää, uistelun sijoittumista sekä rahan käyttöä. Oman kyselykokonaisuutensa muodostivat kysymykset EU-neuvoston asetuksen vaikutuksista lohen uisteluun, sillä viime vuonna ne koskivat ensimmäistä kertaa myös vapaa-ajankalastusta. Selvityksen rahoitti pääosin maa- ja metsätalousministeriö.

Tulokset kaikilta merialueilta

Kyselyyn saatiin erittäin hyvin vastauksia ja tuloksissa mukana on 145 venekunnan tiedot. Vastanneille kertyi yhteensä 1451 meripäivää, jotka tuottivat saaliiksi alamitan ylittäviä lohia 376 kappaletta. Saatujen lohien keskipaino oli 8,44 kilogrammaa.
Alamittaiset lohet (54 kpl) mukaan laskettuna venekunnat saivat yhteensä 430 lohta. Lohista rasvaeväleikattuja oli 152 yksilöä eli noin kolmannes (35 %).
Alamitan ylittäviä lohia venekunnat vapauttivat 56 kappaletta. Mitan täyttävien lohien vapautusprosentti oli noin 15 %.
Yhden lohen saamiseksi vaadittiin keskimäärin 3,85 uistelupäivää.

Luonnonvarakeskus laajensi vastaukset kattamaan kaikkia lohen uistelijoita (arvio) ja laski kokonaislohimäärän uistelijoiden saaliiksi. Kaikki merialueet yhteen laskettuna saalis oli viime vuonna todennäköisimmin 850 lohta. Saalis oli 90 % todennäköisyydellä 380-1500 lohta.

Rahaa lohen uisteluun käytettiin venekuntaa kohden 3091 euroa. Yhden saadun lohen hinnaksi välittömät kustannukset huomioon ottaen tuli 1150 euroa.

Uuden tiukentuneen sääntelyn vaikutukset

Uusina määräyksinä Pohjanlahdella ja Ahvenenmerellä uisteluaika, jolloin saa ottaa saaliiksi kaksi rasvaevällistä tai rasvaeväleikattua lohta, rajattiin touko-elokuulle. Yhden rasvaeväleikatun lohen päiväkiintiö on voimassa aina ”neljän merimailin rajan” ulkopuolella sekä myös sen sisäpuolella syyskuun alusta huhtikuun loppuun. Suomenlahdella saa kalastaa kuten ennenkin, ilman aika- ja aluerajoitusta ja kiintiö on kaksi lohta vuorokaudessa.

Uusien määräysten vaikutusta kalastukseen kysyttäessä kalastuksen ilmoitti vähentyneen noin puolet venekunnista (53 %). Kalastuksen määrä lisääntyi kahdella venekunnalla (2 %).

Sangen moni uistelija vaihtoi uistelualuetta Pohjanlahdelta muualle tai uusilla säännöillä oli muu ohjausvaikutus. Uudet säännöt saivat runsaasti kritiikkiä, koska uistelijat eivät saaneet kalastaa rasvaevällisiä lohia tutuilta ulapan kalastusalueilta. Säännöt koettiin usein tarpeettomiksi.

Kyselystä on tehty ISSUU-julkaisu, josta löytyy tarkempaa tietoa sekä vastaukset merialueittain. Julkaisu löytyy osoitteesta: https://issuu.com/vapaa-ajankalastajat/docs/issuu_merilohen_uistelu_2022