Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen ovat haettavana 1.1.2024 alkaen

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan. Vuoden 2024 määrärahojen hakuaika on 1.1.-31.1.2024.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2024 haussa ovat:

  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano: kalakantojen ja kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen
  • kalastuksen valvonnan kehittäminen

Kalastuskohteiden ylläpito ja rakentaminen on myös kalastusharrastuksen edistämistä lasten ja nuorten kalastuskerhojen lisäksi. Kalastuksen valvonnan kehittämisellä tarkoitetaan kentällä tapahtuvaa neuvonta- ja tiedotustyötä sekä yhteistyön lisäämistä eri toimijoiden välillä.

Avustukset kalatalouden edistämiseen
ELY-keskusten asiantuntijat kalatalouden edistämisen avustushaussa